جزوه بررسی سیستمهای قدرت 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جزوه بررسی سیستمهای قدرت 1 :

خوانا , همراه باحل تمرین ومثال باذکر جزئیات کامل
جزوه فوق توانایی پاسخ به اکثر خواسته های درسی شما درامتحانات پایان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :
انواع بار
توان مختلط
سیستم سه فاز
اتصال ستاره و مثلث
توانها
روشهای حل در سیستمهای سه فاز ( در شبکه متعادل)
سیستم پریونیت
مدلسازی ماشین سنکرون
خط انتقال
مدل پریونیتی خط انتقال
رسم دیاگرام امپدانسی
سیستم انتقال
اثر کرونا
باندل کردن سیمها
اثر متقابل خطوط برهم
دیدگاه مربوط به تزویج
محاسبه GMD و GMR
متقارن کردن خطوط
خطوط دو مداره و چند مداره
خازنها
محاسبه ظرفیت خازنی بدون درنظر گرفتن اثر زمین
محاسبه ظرفیت خازنی با درنظر گرفتن اثر زمین
تاثیر زمین بر هادیها
خط انتقال سه فاز
محاسبه ظرفیت خازنی خط سه فاز بدون درنظر گرفتن اثر زمین
محاسبه ظرفیت خازنیخط سه فاز با درنظر گرفتن اثر زمین
انواع خطوط انتقال
خط کوتاه - متوسط - بلند
تعیین مدل (پی) برای خط انتقال
کمیتهای خط انتقال
بارگذاری امپدانس موجی - SIL
نوشتن ماتریس خط انتقال
طراحی خطوط
تابلیت انتقال توان
جبران سازی خطوط
و دهها مثال و تمرین حل شده با جزئیات
لینک کمکی